logo
Doenja
Jan de Louterstraat 13
1063 KX Amsterdam
Neem contact met ons op

Privacyverklaring

Doenja slaat je persoonsgegevens op wanneer je deze gegevens aan ons geeft.

Er zijn regels voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Deze regels worden beschreven in de wet Algemene verordening gegevensbescherming. We zetten hier op een rijtje hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Waarom worden jouw gegevens geregistreerd?

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er met uw gegevens gebeurt en wat uw rechten zijn. Als je gebruikmaakt van diensten van Doenja kan het zo zijn dat jouw gegevens worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om je zo goed mogelijk te helpen. Ook moeten wij dit doen zodat de gemeente Amsterdam weet wat wij aan dienstverlening gedaan hebben. Wat er geregistreerd wordt, hangt af van de situatie en de hulpvraag.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Doenja bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht van gegevens die Doenja altijd opslaat, vind je hieronder:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Een kort verslag van de gesprekken die je gevoerd hebt met een medewerker van Doenja.

Vertrouwelijk

Wij behandelen jouw gegevens strikt vertrouwelijk. Iedere medewerker van Doenja is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor derden die door Doenja zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten en voor de mensen die technische werkzaamheden in onze systemen uitvoeren. Kortom, iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens heeft een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze hulpverlening of indien dit wettelijk verplicht is.

Formulieren

Doenja gaat zorgvuldig om met de gegevens die via het contactformulier op de website naar ons worden verstuurd. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven niets uit handen. Persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt worden.

De website van Doenja maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht om een verzoek in te dienen voor inzage, aanpassing of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om een verzoek in te dienen om persoonsgegevens over te dragen. Dit betekent dat je bij ons een digitaal bestand op kunt vragen met alle persoonsgegevens die wij van je hebben opgeslagen. Dit sturen wij digitaal naar je of naar een door jouw aangewezen organisatie. Je kunt hierover contact opnemen met info@doenja.nl

Vragen of klachten

Heb je vragen of klachten, dan kan je contact opnemen via info@doenja. Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we jouw gegevens gebruiken of hoe we op jouw privacy gerelateerde vragen reageren, kan je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.